PLAY YOUR LIFE :)
What is the "happy life?"
Director: Yuka Sai
Producer: Risa Matsui
Production Manager: Mirai Hamada, Hayate Ogura, Yurika Ono, Atsuto Suganuma
Researcher: Yurika Ono

DOP: Arata Tsuda
Gaffer: Kazuya Imose
Art: Yoshihiro Nose, Yuka Sai
Stylist: Rika Sai
Hair/Make: 2ko Aikawa
Model: Nanao
Casting: Mina Machida

Offline Editor: Masato Morinaga
Online Editor: Kohei Sudo
Grading: Sakyo Uchida
Music: Nick (Sho Ueno)
Mixer: Ayami Fujiwara
Narrator: Menen Basha
Text Designer: Risa Matsui​​​​​​​