Lilas Ikuta "Midnight Talk" Official Music Video  ILLUSTRATION​​​​​​​

Director : Naoya Kudo
Art Director : Tsudou Honda
Account Executive : Motoatsu Mibu ,Makoto Kurasawa
Director of Photography : Mao Ohkawara
1st AC : Tokiya Nakane
2nd AC : Riku Matsuo

Lighting Director : Haruka Harazawa
Lighting Chief : Daichi Tokuhiro
Lighting Assistant : Tsukasa Hasegawa ,Daiki Komatsu ,Maori Saito ,Shinnosuke Yugi ,Ginji Ono

Production Designer : Mayumi Okamoto
Production Designer Assistant : Ruka Nakata ,Arisa Kinai ,Mei Aoyagi ,Kasumi Shimizu
Stylist : Daisuke Fujimoto
Hair & Make-UP Artist : YOUCA

Offline Editor : Rintaro Kozasa
Online Editor : Jun Hatano
Colorist : Yusuke Adachi
Mixer : Ayami Fujiwara ,Akihiro Morita
Illustrator : Yuka Sai

Sheep : YELL from ZOO Pro

Production Manager : Chuya Tareki ,UG  Taniguchi ,Mitsuo Tokunaga

Producer : Shunsuke Imoto ,Tomoko Morishige

Production : TOKYO